5. октобар, Ситуација и наређења Врховне команде

485

Ситуација

У току 5. октобра Врховна команда примила је ове важније извештаје:

Од команданта I. армије ОБр. 8128
(у 9.45 час.)

„Сем слабијег пушкарања код Скеле на Сави и на утоку Бањског потока на Дрини, ноћ је прошла на миру. Јуче по подне примећено је да је непријатељ појачавао посаду на Прогарској ади са још једном четом, у оделу затвореноплаве боје. Пред фронтом Ужичке бригаде непријатељ је такође почео појачавати своје страже“.

ОБр. 8138
(у 16 час.)

„У вези мога извештаја Пов. ОБр. 8114 од 4. октобра част ми је известити, да је формирање здружене бригаде отпочето, а сутра 6. окробра у 3 часа почеће покрет њених делова за постепено смењивање делова Моравске дивизије II. позива са њеног садањег фронта. Први ешелони пешадије Моравске дивизије II. позива крећу се такође сутра 6. октобра у 3 часа ка просторији Велики Белег (422) – Јаутина – Близањски висови, где ће се постепено прикупити цела Моравска дивизија II. позива и ту остати као армиска резерва до даљег наређења“.

ОБр. 8146
(у 18 час.)

„Непријатељ је данас од подне тукао са више места нашу обалу артилериском ватром. Једно тешко оруђе пласирано негде источно од Бољевца избацило је 3 зрна у правцу Обреновца и Кртинске. Оруђе је калибра 26 ½ см. У исто време непријатељска артилерија источно од Купинова тукла је једним пољским оруђем и једним Мерзером Скеланску аду и с. Скелу. Ватра је била лагана и трајала је 30 минута. У 16.30 час. 2 топа са североисточног краја растове шуме североисточно од Забрежја избацила су 30 зрна против Великог Дубоког. Губитака није било, наша артилерија није дејствовала. По звуку локомотиве, који се чуо северно од Прогара изгледа да је непријатељ до Прогара довео пољску железницу“.

Од команданта Одбране Београда, ОБр. 4327
(у 8.25 час.)

„У Панчево су ноћас дошла четири воза и то у 19, 21, 23 и 24 часа. Од 18 – 19 час. непријатељ је избацио 14 ракетли из с. Старчева и 5 из с. Хомољице у правцу р. Болечице. Од 19 – 24 часа чуло се клопарање тешких кола, која су се кретала у правцу Червенке и Кожаре. У 22.30 час. са монитора је избачено 3 шрапнела у правцу Београдског града, а одмах потом у истом правцу дејствовао је непријатељски митраљез са острва Кожаре. Јутрос у 6 час. осмотрено је 15 артилериских возова у покрету од Земуна ка Јакову“.

ОБр. 4346
(у 23.35 час.)

„У току дана летела су 2 непријатељска аероплана у правцу Београда, два наша отишла су у гоњење, а дејствовали смо и артилеријом. Примећен је жив покрет мањих делова непријатељских, а тако исто возова и кола, од Добановца ка Земуну; од Панчева ка Маријенфелду и из Сурчина ка Јакову. У 11.30 час. непријатељска артилерија дејствовала је против једног нашег Дебанжовог вода из врбака према острву Хуји, а у исто време са Бежаниске косе тукла је наш против аероплански вод. Друга непријатељска оруђа тукла су са Бежаниске косе Горњи и Доњи град. Метци су падали по Горњем и Доњем граду и Калемегдану. Дејство је продужено преко целог дана и на овај простор пало је око 200 разорних зрна, међу којима има калибра 42 см. У 13.15 час. непријатељ је дејствовао из хаубичке батерије 15 см. пласиране северно од Панчева. Код Црепаре једна пољска батерија тукла је Белу стену и Самар избацивши 25 зрна без резултата. У 14.30 час. почела је непријатељска артилерија тући с. Остружницу и Остружничку аду избацивши 8 метака пољских и хаубичких. Против ове, отпочела је дејствовати наша артилерија са задовољавајућим резултатом. Са наше стране утрошено је 4 разорна зрна за енглеске топове, 14 шрапнела за пољске брзометне, 6 разорних хаубичких зрна М. 97. год. У 18 час. кретала се једна већа непријатељска колона састављена из пешадије, артилерије и коморе из Јакова у Сурчина. При гађању на аероплане утрошено је 286 шрапнела за Крупове топове и 75 шрапнела за наше брзометне. Погинуо је 1 наш војник”.

Од команданта Дунавске дивизије I. поз. (са фронта III. армије)

ОБр. 5552
(у 11.15 час.)

„У току ноћи ништа се значајније није догодило. Преко целе ноћи истоваривање грађе, лупа дасака и дрва код М. и В. Смедеревског острва, код Дубовца у врбаку и спрам Петке. Целе ноћи превожење чамцима са обале на к. 77 и чест саобраћај натоварених и истоварених кола од к. 77 ка селу и обратно. У допуну синоћне канонаде: непријатељ је тукао Речицу, Рам и Горицу; 2 пољска топа налазе се уз саму обалу према спруду аде Чибуклије, а 4 оруђа испод Дубовца. Једно тешко оруђе дејствовало је са правца Беле Цркве чији се пуцањ није чуо“.

ОБр. 7128
(у 24 часа)

„Од Дубовца и Ковина од 6.45 час. до 14.45 час. летело је 7 непријатељских аероплана у разним правцима, преко Записа, Дрмна, Петке, Дубравице, Забеле, Кленовника, Пожаревца и уз Мораву до Осипаонице. На њих је избачено свега 53 шрапнела. У 10 час. непријатељ је отворио артилериску ватру на Горицу, Рам и Затоње и избацио 467 зрна већег калибра. Непријатељска оруђа су пласирана 2 тешка на крају шуме између Дубовца и Беле Цркве; сва тешка оруђа иза именованих места не могу да се осмотре. Код непријатеља је примећено, према Смедеревском и Пожаревачком одсеку покрет непријатељских аутомобила и око 150 војника; довлачење грађе и саобраћај са чамцима између Дубовца и В. Острва. Према Рамском одсеку кретање кола натоварених чамцима и понтонима. Целог дана велики саобраћај аутомобила и мањих одељења кола од Врачевог Гаја до Беле Цркве и обратно“.

Од команданта Крајинског одреда

ОБр. 2332
(у 20.30 час.)

„Наша артилерија дејствовала је на непријатељске војнике, који су се кретали и утврђивали више ушћа реке Черне. Непријатељска артилерија са Алиона, Мушулиј и к. 202 одговорила је са 20 метака у правцу Барзујке. У 10.20 час руска батерија отпочела је ватру против непријатељске батерије на Мушулуј, избацивши 21 топовски метак“.

Од команданта Тимочке војске

ОБр. 107
(у 22 часа)

„Од команданта Шумадиске дивизије II. позива добивен је извештај, да су стражари на Коритастој глави чули прошле ноћи, да су Бугари у правцу Китке провукли неколико