5. октобар, Операције српске III. армије

725

Распоред трупа III. армије 5. октобра. За одбрану граничног фронта од Песаче (западно од Д. Милановца) до потока Средњака (источно од Гроцке), одређене су трупе Браничевског одреда и Дунавске дивизије I. позива. Трупе Браничевског одреда биле су распоређене на самом граничном фронту, а Дунавска дивизија I. позива, као резерва одбране за цео фронт, налазила се распоређена на простору: Мијаиловац – Касидол – Пожаревац – М. Крсна.
Распоред Браничевског одреда (штаб у Пожаревцу). Целокупни гранични одбранбени фронт био је подељен у четири одсека: Градиштански одсек од п. Песаче до Ђураковачке реке: 9. пук III. позива: 2 батаљона на положају од Градишта до Голупца (Јеленске стене); 1 батаљон од Јеленске стене до Песаче потока; 1 батаљон у резерви код Кусића. 12. кадров. пук: 1 батаљон на положају од Ђураковачке реке до Градишта, са избаченом четом и митраљеским одељењем на Кисељевском острву; 2 батаљона у резерви у Д. Крушевици. Артилерија: 6. позициска батерија Дунавске дивизије (4 топа код Градишта и 2 топа на к. 120 Рујак). Комбинована позициска батерија (4 топа): 2 топа на Бикинским положајима и 2 код Градишта. 10. хаубичка батерија од 15 см. више с. Усја. Брдски Шкодин вод више Добре. 1 вод коњаника патролира између Усја и Јеленске стене.
Рамски одсек од Ђураковачке реке до утока Млаве. 1 батаљон 8. пука III. позива: на положају, са 2 чете у резерви код Кличевца; 5. чета овог батаљона (комбинована из целог одреда) на положају код Затоње; 9. пук I. позива у селима око Мајиловца, са 1 батаљоном истуреним у Речици. Артилерија: 4 топа 6. позициске батерије Тимочке дивизије на положају (2 на Горици, 2 код Кличевца).
Пожаревачки одсек од ушћа Млаве до ушћа Мораве. 8. пук III. позива (3 батаљона) на положају, са 1 батаљоном у резерви код Петке: 1 батаљон Вардарског пука у резерви код Петке. Артилерија: 5. позициска батерија Дунавске дивизије (2 топа код Дубравице, 4 топа између Петке и Дубравице). 4. позициска батерија Дунавске дивизије, са 4 топа код Петке, 2 топа на северном кљуну Костолачке реке; 2 топа из 6. Тимочке позициске батерије на Костолачкој коси; 12 см. батерија Скопског одреда на Лештару код утврђења. 1 вод коњице код Петке.
Смедеревски одсек од ушћа Мораве до потока Средњака. Комбиновани пук III. позива (3 батаљона на фронту, 1 батаљон у резерви). Артилерија: 12 см. батерија дугачких топова (Пиротски одред) на положају код Удовице; 3. позиц. батерија (2 топа на Југову, 4 топа на Молеровом шанцу). 5. позиц. батерија Тимочке дивизије (4 топа на Володеру – Царини, 2 топа код Скеле у Годомину). 2 брз. топа у Смедеревској тврђави. 2 брз. топа на западној ивици вароши; Турска заплењена хаубичка батерија ји. од вароши на Лештару (Смедеревском). 1 вод коњице код Брестовика; 1 рефлектор у винограду источно од Молеровог шанца.
Мунициска колона у Коларима, Пожаревцу, Братинцу и Раброву. Мунициско слагалиште у Осипаоници, Александровцу и Петровцу. Исхрана из војних станица у Осипаоници, Пожаревцу, Раброву, Средњеву и Смедереву.
Распоред Дунавске дивизије I. позива. 9. пук I. позива у селима: Мајиловцу, Берање, Сираково, Касидол (2. батаљон овог пука у с. Речици на граничном фронту, као појачање трупа на Рамском одсеку). 4. прек. пук у Забели код Пожаревца. 18. пешад. пук I. позива у с. Коларима на Смедеревском одсеку. 8. пук I. позива, раније је изашао из састава дивизије и упућен у Прахово. Дунавски коњички пук у Љубичеву. Артилерија: 1. батерија код с. Затоње, 2. батерија у с. Братинцу, 9. батерија у с. Бабушинцу, 4. и 8. батерија у Пожаревцу, 7. батерија у Љубичеву, аероплански вод (2 топа) на Чачалици и 5. батерија код Смедерева. Напомена: 3. и 6. батерија биле су у саставу Одбране Београда. Пионири су на фортификацијским радовима дуж целога фронта.
Распоред Дринске дивизије I. позива. Ова дивизија стављена је привремено на расположење команданту III. армије са наређењем Врховне команде ОБр. 20644 од 25. септембра. Дивизија се кренула по ешелонима 26. септембра из Ваљева у Младеновац, где је последњи ешелон стигао 2. октобра. Трупе ове дивизије размештене су на простору: Влашка – Младеновац – Међулужје, где су биле и 5. октобра.
5. октобра добио је командант III. армије у Сопоту директиву Врховне команде ОБр. 21472 која је ниже у целини изнета. Командант III. армије са ОБр. 7125 моли Врховну команду, да му се стави на расположење за Дунавски фронт досадања тешка артилерија III. армије: 2. хауб. 12 см. дивизион и Мерзерска батерија М. 97. год. која наређењем ОБр. 21472 није обухваћена и стоји спремна за покрет на источни фронт. На основу директиве Врховне команде ОБр. 21472, командант III. армије издаје наређење ОБр. 7234 команданту Дринске дивизије I. позива ове садржине: „Са дивизијом крените се одмах правцима ка Осипаоници и убивакујте трупе на простору: Скобаљ – Сараорци што прикупљеније од угледа аероплана тако, да сутра до подне најдаље тамо будете. На фронту пред дивизијом налазе се делови Браничевског одреда. Магацин за снабдевање је Паланка. Ја ћу бити од данас у подне у Пожаревцу“.
Напомена: На осталим фронтовима у току 5. октобра није било ничега значајнијега, а што се види из доле изложене ситуације.