БАЛКАНСКИ РАТОВИ

Ратови на Балкану 1912. и 1913. године

Први балкански рат
Рат бројчано малих балканских народа против Отоманског царства и њихово коначно ослобођење након вишевековне борбе за слободу.

Други балкански рат
Рат бивших савезника током лета 1913, насталих услед неразумевања, неспоразума и рада на њиховој неслози од стране појединих Великих сила.