Српски добровољачки покрет 1912-1918

726

Назив књиге: Српски добровољачки покрет 1912-1918
Аутор: Илија Петровић
Издавач: Илија Петровић
Година издавања:

Основни научни методолошки приступ српском добровољачком покрету може се свести на то да индуктивно-дескриптивна искуства из српских ослободилачких ратова 1912-1918. године морају бити трансформисана у дескриптивно-теоријске генерализације и законитости, које одговарају будућим условима и захтевима, при чему ти услови и захтеви морају бити примарни. То би морала бити наредна виша фаза истраживања добровољачког покрета у нас. То се, међутим, неће моћи достићи само индукцијом појединачних елемената и њиховом дескрипцијом, јер је та фаза углавном већ завршена или се већ приближава завршетку.

Петровићева студија, својим укупним садржајем и обимом, заједно с већином дела објављених у последњих неколико година, даје солидну историјску основу за прелазак у наредну вишу фазу, али се тај задатак, без научне методологије и дубљих научних истраживања мултидисциплинарног карактера, не може потпуније извршити.

Због свега што је довде речено, студија Илије Петровића заслужила је да се оцени и сматра врхунцем достигнућа у тој првој фази, али делимично и зачетком наредне, више фазе. Ту нову фазу, међутим, неће моћи реализовати појединци, без обзира на њихова знања и добру вољу, већ удружени истраживачки тимови или научне установе, историчари, војни стручњаци, социолози, правници, психолози, педагози и други.

На крају, могу срдачно да честитам и захвалим Илији Петровићу на његовом великом доприносу и готово опсесивној привржености истраживању српског добровољачког покрета, који поред до сада објављених десетак књига, овим новим најсадржајнијим и наобимнијим делом, на неки начин, заокружује целину свог укупног опуса и круну укупног рада. Сматрам да таквих ентузијаста и истраживача као што је Илија Петровић, у нас има врло мало.

Проф. др Ђорђе Станић

ИЗВОРСајт аутора, Илије Петровића
Претходни чланакПомен светих српских ратника 1912 – 1918
Следећи чланакО књизи