Prvi balkanski rat 1912-1913, knjiga treća

1086

Naziv knjige: Prvi balkanski rat 1912-1913 (Operacije crnogorske vojske), knjiga treća

Autor: Pešadijski potpukovnik Mitar Đurišić

Izdavač: Istorijski institut Jugoslovenske narodne armije

Godina izdavanja: 1960.

Prvi balkanski rat (1912-1913) vodile su, ujedinjene u četvorni savez, balkanske države Srbija, Bugarska, Crna Gora i Grčka u cilju oslobođenja dela balkanskih naroda koji su još bili pod turskim ropstvom. Zato je ovaj rat bio u osnovi pravedan, oslobodilački. Završio se porazom Turske i uništenjem feudalnog srednjevekovlja u oslobođenim krajevima.

Postojala je potreba da Istorijski institut JNA pristupi obradi Prvog balkanskog rata i on je svoj rad objavio u tri knjige. Treća knjiga obuhvata glavnu operaciju crnogorske vojske u opsadi Skadra i akcijama Istočnog odreda u Raškoj i Metohiji.