Prvi balkanski rat 1912-1913, knjiga prva

2043

Naziv knjige: Prvi balkanski rat 1912-1913 (Operacije srpske vojske), knjiga prva

Autori: Pešadijski pukovnici Branko Perović, Milan Lah, Ahmed Đonlagić i Bogdan Gledović; pešadijski potpukovnik Mitar Đurišić; pešadijski major Borislav Ratković; artiljerijski major Božidar Davidović i javni službenik Stojadin Katić

Izdavač: Istorijski institut Jugoslovenske narodne armije

Godina izdavanja: 1959.

Prvi balkanski rat (1912-1913) vodile su, ujedinjene u četvorni savez, balkanske države Srbija, Bugarska, Crna Gora i Grčka u cilju oslobođenja dela balkanskih naroda koji su još bili pod turskim ropstvom. Zato je ovaj rat bio u osnovi pravedan, oslobodilački. Završio se porazom Turske i uništenjem feudalnog srednjevekovlja u oslobođenim krajevima.

Postojala je potreba da Istorijski institut JNA pristupi obradi Prvog balkanskog rata i on je svoj rad objavio u tri knjige. Prva knjiga obuhvata uzroke rata, pripreme za rat i Kumanovsku operaciju i operacije Ibarske vojske i Javorske brigade.