Prvi balkanski rat 1912-1913, knjiga druga

1333

Naziv knjige: Prvi balkanski rat 1912-1913 (Operacije srpske vojske), knjiga druga

Autor: dr Borislav Ratković

Izdavač: Vojnoistorijski institut

Godina izdavanja: 1975.

Prvi balkanski rat (1912-1913) vodile su, ujedinjene u četvorni savez, balkanske države Srbija, Bugarska, Crna Gora i Grčka u cilju oslobođenja dela balkanskih naroda koji su još bili pod turskim ropstvom. Zato je ovaj rat bio u osnovi pravedan, oslobodilački. Završio se porazom Turske i uništenjem feudalnog srednjevekovlja u oslobođenim krajevima.

Postojala je potreba da Istorijski institut JNA pristupi obradi Prvog balkanskog rata i on je svoj rad objavio u tri knjige. Druga knjiga obuhvata Bitoljsku, Albansku i Jedrensku operaciju.