Списак литературе

Први балкански рат 1912-1913, књига прва

Прва књига обухвата узроке рата, припреме за рат и Кумановску операцију и операције Ибарске војске и Јаворске бригаде.

Европа и српско питање

Наш народ је програмски поставио идеал националне слободе и народне државе, може се рећи, неколико векова пре него што је тај идеал унела у савремену историју народа велика француска револуција.

Балканско полуострво и јужнословенске земље

Учињено је све што се могло, да ово дело знаменитог научника буде достојно опремљено. Оно се предаје у руке нашем народу, да из њега још боље упозна величину Цвијићева духа и његова проматрачког дара и да се на погледима које он износи учи гледати очима једнога свога великог сина.

Источно питање

Историски преглед борбе око опстанка османлиске царевине у Леванту и на Балкану, најмлађе фазе вековне борбе између Азије и Европе за њихове додирне области и мореузе, о које су се, пре Османлија, борили Персијанци, Грци, Александар Велики, Римљани, Византинци, Арапи и селџучки Турци.