Списак литературе

Црна књига – Патње Срба из Босне и Херцеговине за време светског рата 1914-1918.год.

Ћоровићева Црна књига је поуздано свједочење, говор докумената, бројки, фотографија и свједока. Из ње се и наслућују и виде големе људске патње, несреће, глад, болештине и умирања невиног српског народа.

Кад су војске пролазиле

Било је, дакле, много више сељачких дневника из ових ратова, нарочито из великог рата, али они су за нас, за нашу историју и културу бесповратно изгубљени. Трагајући за остацима остатака ових дневника и мемоарских бележака по Доњој Јасеници, стекли смо уверење да су и они имали своју судбину, и да су често нестајали у околностима заиста невероватног нехата.

Србијицо душо горка

"Србијицо, душо горка" је последња, апсолутно последња књига коју су солунски ратници успели да испричају, одбранивши је од непостојања на ивици сопствених гробова. Кад ова књига изиђе из штампе, тешко да ће затећи у животу неког од својих причалаца.

Три силе притисле Србијицу

Особеност ове књиге није само у необичности оног што се износи, у доживљају страховитог ратног вихора, пропасти и ускрснућа, него још више, у крајњој обичности њених казивача: све су то, сем два-три изузетка, прости "редови" и сељаци, без признања и одликовања

Витези слободе

Писац у овој књизи није бирао доживљаје тих јунака ни по каквом нарочитом мерилу, јер је сваки њихов подвиг подједнако велик, подједнако занимљив. Он је ишао од села до села, проналазио те бивше ратнике и бележио њихове доживљаје из најтежих окршаја, бележио их онако како су то они причали.

Други балкански рат 1913 књига друга

У другој књизи је обрађен ток операција и Букурешка мировна конференција.

Други балкански рат 1913 књига прва

У првој књизи обрађени су узроци и политичке и војне припреме рата.

Први балкански рат 1912-1913, књига трећа

Трећа књига обухвата главну операцију црногорске војске у опсади Скадра и акцијама Источног одреда у Рашкој и Метохији.

Први балкански рат 1912-1913, књига друга

Друга књига обухвата Битољску, Албанску и Једренску операцију.

Први балкански рат 1912-1913, књига прва

Прва књига обухвата узроке рата, припреме за рат и Кумановску операцију и операције Ибарске војске и Јаворске бригаде.