Операције црногорске војске у Првом светском рату

962

Назив књиге: Операције црногорске војске у Првом светском рату
Аутори: Генерал-потпуковник В. Терзић, пуковник Драгић Вујошевић, потпуковник И. Јовановић, капетан Урош Костић
Издавач: Војноисторијски институт Југословенске народне армије
Година издавања: 1954.

 

…Осетила се потреба за једним оваквим радом у коме би се детаљније, документовано и аналитички изнеле операције црногорске војске у Првом светском рату, да се јасно види каква је била улога ове војске и колики је њен допринос борби против непријатеља. Поред тога, сматрамо да је и са гледишта војно-историске науке било потребно да се обраде операције црногорске војске у Првом светском рату. Ово нарочито с обзиром на њену застарелу организацију и формацију, – јер је то била војска милициског типа, организована на племенској основи, – да би се видело како се та војска према условима какви су тада били у Црној Гори снашла у једном модерном рату.
У овоме раду наишло се на велике тешкоће. Архивски материјал црногорске Врховне команде, као и оперативних и тактичких јединица црногорске војске, није пронађен. Према изјави многих учесника, ратна архива црногорске војске (Врховне команде, команди одреда, бригада итд.) уништена је, већином по наређењу Врховне команде, приликом капитулације Црне Горе. Сем тога, није било могућности да се за ово користи грађа из архива Енглеске, Француске и Италије, а руска архива је коришћена само делимично.
На основу прилично оскудних докумената, у овом раду приказане су у целини операције црногорске војске у Првом светском рату. Уколико је то било могућно проверена је тачност расположивих података, како оних из архивске грађе тако и оних који су добивени откупљивањем и исказима учесника.
Операције су обрађене хронолошким редом, описани су ратни догађаји по времену и простору, у склопу опште ситуације. Рад црногорске војске је приказан у вези с операцијама српске војске, колико је то било нужно, да би се улога црногорске војске у Првом светском рату правилно схватила, јер је она, све до свога слома, тесно сарађивала са српском војском. При описивању дејстава појединих одреда и мањих јединица, у недостатку података, није се дубље улазило у анализе. Због тога ће се у раду наићи на извесне празнине (биће делом и неповезаности догађаја по времену и простору), па ће се и запазити да су мање важни догађаји описани опширније него они који по свом тактичком значају заслужују детаљнију обраду. Такви пропусти се нису могли отклонити, јер је то зависило од података…

(Из предговора)

Претходни чланакКолубарска битка
Следећи чланакАкадемски сликар Михаило Миловановић