Istočno pitanje

1272

Naziv knjige: Istočno pitanje

Autor: Vasilj Popović

Izdavač: Izdavačka knjižarnica Gece Kona

Godina izdavanja: 1928.

Istoriski pregled borbe oko opstanka osmanliske carevine u Levantu i na Balkanu, najmlađe faze vekovne borbe između Azije i Evrope za njihove dodirne oblasti i moreuze, o koje su se, pre Osmanlija, borili Persijanci, Grci, Aleksandar Veliki, Rimljani, Vizantinci, Arapi i seldžučki Turci.
Osmanlijsko narodno biće bilo je nerazdvojno spojeno s islamom, a po njemu u nepomirljivoj protivnosti s evropskim hrišćanstvom, dok god su Osmanlije vladale nad hrišćanskim narodima.

Na toj nepremostivoj opreci odražavalo se od početka pa kroz šest vekova otvoreno istočno pitanje.

Zbog toga što između Osmanlija i evropske civilizacije nije nikad došlo do kompromisa, uvek se našlo naroda i država koje su se pozivale na evropske osećaje i s tim osećajima osporavali osmanlijskoj, azijskoj zavojevačkoj vlasti pravo na opstanak u Levantu i na Balkanu – a to je suština ovog pitanja. Ali, nisu se uvek slagali interesi svih evropskih država, da bi one uvek sve stajale na tom stajalištu opšte evropske i hrišćanske protivnosti prema Osmanlijama, nego su Osmanlije nalazile u svim vremenima u Evropi saveznike i pomagače.