Источно питање

1601

Назив књиге: Источно питање

Аутор: Васиљ Поповић

Издавач: Издавачка књижарница Геце Кона

Година издавања: 1928.

Историски преглед борбе око опстанка османлиске царевине у Леванту и на Балкану, најмлађе фазе вековне борбе између Азије и Европе за њихове додирне области и мореузе, о које су се, пре Османлија, борили Персијанци, Грци, Александар Велики, Римљани, Византинци, Арапи и селџучки Турци.
Османлијско народно биће било је нераздвојно спојено с исламом, а по њему у непомирљивој противности с европским хришћанством, док год су Османлије владале над хришћанским народима.

На тој непремостивој опреци одражавало се од почетка па кроз шест векова отворено источно питање.

Због тога што између Османлија и европске цивилизације није никад дошло до компромиса, увек се нашло народа и држава које су се позивале на европске осећаје и с тим осећајима оспоравали османлијској, азијској завојевачкој власти право на опстанак у Леванту и на Балкану – а то је суштина овог питања. Али, нису се увек слагали интереси свих европских држава, да би оне увек све стајале на том стајалишту опште европске и хришћанске противности према Османлијама, него су Османлије налазиле у свим временима у Европи савезнике и помагаче.

Следећи чланакСукоби великих сила на Истоку