Evropa i srpsko pitanje

1517

Naziv knjige: Evropa i srpsko pitanje

Autor: Vasilj Popović

Izdavač: Izdavačka knjižarnica Geca Kona

Godina izdavanja: 1940.

Srpsko pitanje, kao pitanje nacionalnog oslobođenja i ujedinjenja, bilo je savremeno nacionalno pitanje, kao i talijansko i nemačko. Postavljanje tih pitanja u njihovom modernom obliku moglo je da se dogodi samo u istoriskom periodu nacionalizma i liberalizma, od francuske revolucije do kraja svetskog rata, dakle upravo u periodu savremene istorije koji obrađuje ova kolektivna istorija Srba.

I u ovom periodu postavljeno je dosta dockan i talijansko i nemačko pitanje, od druge polovine prošlog veka, kad je u svima svojim elementima bilo pripravljeno i zrelo za rešenje, pa je onda neposredno i brzo rešeno,jedno i drugo, po savremenom načelu narodnosti. Formalno diplomatsko postavljanje pred Evropu srpskog pitanja, kao zrelog za rešavanje, dogodilo se još kasnije, prilikom aneksije Bosne i Hercegovine 1908. godine.

Ali, ako je Evropa tako dockan primila srpsko pitanje kao zrelo diplomatsko pitanje za rešavanje, to ne znači da suština tog pitanja nije pre i odavno bila na tapetu pred Evropom, u svojim raznim oblicima i sastavnim delovima. Čak, talijanski narod, premda je živeo u mnogo srećnijim kulturnim i političkim prilikama, postavio je mnogo i mnogo docnije nego naš narod sebi kao cilj ostvarenje nacionalnog načela u svom narodnom i državnom životu.

Naš narod je programski postavio ideal nacionalne slobode i narodne države, može se reći, nekoliko vekova pre nego što je taj ideal unela u savremenu istoriju naroda velika francuska revolucija. Taj načelno postavljeni ideal nije bio neki svesno izrađeni program, nego instinktivan stav. Tim izrazom obeležavaju u poslednje vreme neki znameniti engleski istoričari i publicisti osnovne aksiome kojih se engleski narod držao u svojoj spoljnoj politici u novom veku.
Tim izrazom možemo i mi obeležiti osnovni stav našeg naroda u jednom velikom evropskom pitanju koje je vrlo živo interesovalo i angažovalo, nekad više nekad manje, sve članove evropskog državnog sistema kroz ceo novi vek, naime u istočnom pitanju. Kroz to pitanje, kojemu je srpsko pitanje bilo sastavni deo, ulazilo je i naše narodno pitanje u celokupnu veliku evropsku politiku novog veka.