Drugi balkanski rat 1913 knjiga prva

966

Naziv knjige: Drugi balkanski rat 1913 knjiga prva, Uzroci i pripreme rata

Autor: Savo Skoko

Izdavač: Vojnoistorijski institut

Godina izdavanja: 1968.

O Drugom balkanskom ratu, koji je u leto 1913.god. vođen između Bugarske, s jedne, Srbije, Crne Gore i Grčke, s druge strane, a u koji su docnije ušle Rumunija i Turska, dosta je pisano u nošoj i stranoj istoriografiji. Budući da je ostavio veoma štetne posledice u međunarodnim odnosima na Balkanu, ovaj rat je privlačio posebnu pažnju istoričara, pa je o njemu objavljena obimna istorijska literatura.

Vojnoistorijski institut je pristupio njegovoj celovitoj obradi kroz dve knjige. U prvoj knjizi obrađeni su uzroci i političke i vojne pripreme rata.