Drugi balkanski rat 1913 knjiga druga

1142

Naziv knjige: Drugi balkanski rat 1913 knjiga druga, Tok i završetak rata

Autor: Savo Skoko

Izdavač: Vojnoistorijski institut

Godina izdavanja: 1975.

O Drugom balkanskom ratu, koji je u leto 1913.god. vođen između Bugarske, s jedne, Srbije, Crne Gore i Grčke, s druge strane, a u koji su docnije ušle Rumunija i Turska, dosta je pisano u nošoj i stranoj istoriografiji. Budući da je ostavio veoma štetne posledice u međunarodnim odnosima na Balkanu, ovaj rat je privlačio posebnu pažnju istoričara, pa je o njemu objavljena obimna istorijska literatura.

Vojnoistorijski institut je pristupio njegovoj celovitoj obradi kroz dve knjige. U drugoj knjizi je obrađen tok operacija i Bukureška mirovna konferencija.