Besmrtni ratnici valjevskog kraja u ratovima 1912-1918.

759

Naziv knjige: Besmrtni ratnici valjevskog kraja u ratovima 1912-1918.
Autor: Radojčić Milorad
Izdavač: Međuopštinski istorijski arhiv Valjevo
Godina izdavanja: 2014.

Autorov način izlaganja kreće se od šireg ka užem, pggo je uticalo da sam uvod dat čak u nekoliko poglavlja bude prilično obiman. Na prvom mestu to je neka „razlednica“ Valjeva i okoline iskazana kroz brojne geografske i populacione podatke, zatim one vezane za administrativna pomeranja tokom 19. i 20. veka. Pri ovom nisu prenebregnuti ni podaci koje možemo ubrojati u neku vrstu turističke ponude. Dalji nastavak izlaganja vezan je za istoriju ratova tačnije za ratnu kampanju 1912-1918. godine u kojoj su žitelji ovog kraja uzeli više nego aktivno učešće. Posebno je potencirano njihovo vojevanje 1914. godine što je s obzirom na pravce austrougarskih vojnih dejstava značilo bukvalno rat na sopstvenom pragu. Dalji tok zbivanja vezan je ne toliko za Valjevo i okolinu već za zbivanja u Albaniji, Solunskom frontu i drugim ratinggima, sve do okončanja rata 1918. godine.

Posle dosta širokog uvodnog teksta autor započinje postepenu konkretizaciju svog izlaganja usmerenu najpre na Orden Karađorđeve zvezde, njegov nastanak i istorijat. U ovom delu on u najkraćim crtama spominje i druge, praktično sve ordene i medalje Kneževine i Kraljevine Srbije nastale u periodu od sredine 19. veka pa sve do početka i toka Prvog svetskog rata.

Rečenim postupkom Radojčić na najbolji mogući način otvara glavnu temu svoga dela. To su biografije nosilaca Ordena Karađorđeve zvezde sa mačevima, uz prethodnu navedenu napomenu da su uz njih dati i životopisi odlikovanih Karađorđevom zvezdom bez mačeva. Biografije nosilaca date su u enciklopedijskoj formi što je istoriografski potpuno opravdano.

dr Milić J. Milićević, naučni saradnik Istorijskog instituta SANU Beograd