Početna Razno Spisak literature

Spisak literature

Istočno pitanje

Istoriski pregled borbe oko opstanka osmanliske carevine u Levantu i na Balkanu, najmlađe faze vekovne borbe između Azije i Evrope za njihove dodirne oblasti i moreuze, o koje su se, pre Osmanlija, borili Persijanci, Grci, Aleksandar Veliki, Rimljani, Vizantinci, Arapi i seldžučki Turci.

Balkansko poluostrvo i južnoslovenske zemlje

Učinjeno je sve što se moglo, da ovo delo znamenitog naučnika bude dostojno opremljeno. Ono se predaje u ruke našem narodu, da iz njega još bolje upozna veličinu Cvijićeva duha i njegova promatračkog dara i da se na pogledima koje on iznosi uči gledati očima jednoga svoga velikog sina.

Evropa i srpsko pitanje

Naš narod je programski postavio ideal nacionalne slobode i narodne države, može se reći, nekoliko vekova pre nego što je taj ideal unela u savremenu istoriju naroda velika francuska revolucija.

Prvi balkanski rat 1912-1913, knjiga prva

Prva knjiga obuhvata uzroke rata, pripreme za rat i Kumanovsku operaciju i operacije Ibarske vojske i Javorske brigade.

Prvi balkanski rat 1912-1913, knjiga druga

Druga knjiga obuhvata Bitoljsku, Albansku i Jedrensku operaciju.

Prvi balkanski rat 1912-1913, knjiga treća

Treća knjiga obuhvata glavnu operaciju crnogorske vojske u opsadi Skadra i akcijama Istočnog odreda u Raškoj i Metohiji.

Drugi balkanski rat 1913 knjiga prva

U prvoj knjizi obrađeni su uzroci i političke i vojne pripreme rata.

Drugi balkanski rat 1913 knjiga druga

U drugoj knjizi je obrađen tok operacija i Bukureška mirovna konferencija.

Vitezi slobode

Pisac u ovoj knjizi nije birao doživljaje tih junaka ni po kakvom naročitom merilu, jer je svaki njihov podvig podjednako velik, podjednako zanimljiv. On je išao od sela do sela, pronalazio te bivše ratnike i beležio njihove doživljaje iz najtežih okršaja, beležio ih onako kako su to oni pričali.