Почетна Разно Списак литературе

Списак литературе

Источно питање

Историски преглед борбе око опстанка османлиске царевине у Леванту и на Балкану, најмлађе фазе вековне борбе између Азије и Европе за њихове додирне области и мореузе, о које су се, пре Османлија, борили Персијанци, Грци, Александар Велики, Римљани, Византинци, Арапи и селџучки Турци.

Балканско полуострво и јужнословенске земље

Учињено је све што се могло, да ово дело знаменитог научника буде достојно опремљено. Оно се предаје у руке нашем народу, да из њега још боље упозна величину Цвијићева духа и његова проматрачког дара и да се на погледима које он износи учи гледати очима једнога свога великог сина.

Европа и српско питање

Наш народ је програмски поставио идеал националне слободе и народне државе, може се рећи, неколико векова пре него што је тај идеал унела у савремену историју народа велика француска револуција.

Први балкански рат 1912-1913, књига прва

Прва књига обухвата узроке рата, припреме за рат и Кумановску операцију и операције Ибарске војске и Јаворске бригаде.

Први балкански рат 1912-1913, књига друга

Друга књига обухвата Битољску, Албанску и Једренску операцију.

Први балкански рат 1912-1913, књига трећа

Трећа књига обухвата главну операцију црногорске војске у опсади Скадра и акцијама Источног одреда у Рашкој и Метохији.

Други балкански рат 1913 књига прва

У првој књизи обрађени су узроци и политичке и војне припреме рата.

Други балкански рат 1913 књига друга

У другој књизи је обрађен ток операција и Букурешка мировна конференција.

Витези слободе

Писац у овој књизи није бирао доживљаје тих јунака ни по каквом нарочитом мерилу, јер је сваки њихов подвиг подједнако велик, подједнако занимљив. Он је ишао од села до села, проналазио те бивше ратнике и бележио њихове доживљаје из најтежих окршаја, бележио их онако како су то они причали.

Три силе притисле Србијицу

Особеност ове књиге није само у необичности оног што се износи, у доживљају страховитог ратног вихора, пропасти и ускрснућа, него још више, у крајњој обичности њених казивача: све су то, сем два-три изузетка, прости "редови" и сељаци, без признања и одликовања