Пролог

Слом Првог српског устанка

Порта се користила заузетошћу Русије и других европских сила у тешкој борби с Наполеоном да покори Србе. Турска војска успела је да савлада отпор Срба и да окупира Србију (1813).

Утицај Наполеонових ратова на устанак

Наполеон је потстицао Порту против Русије и против Срба као руских експонената, позивајући је да не допусти мешање ниједној страној сили у њен спор са Србима и да покори силом те бунтовнике које помаже Русија.

Велике силе и српски устанак

Порта одлучи да Србе покори силом. Она постави за београдског везира нишког Хафиз-пашу и нареди му да с војском успостави старо стање.

Буна на дахије

Буна на дахије у Београдском Пашалуку 1804 године није могла Европи у почетку изгледати друкчије него покрет пролазног значаја, каквих је тада било често у трулој турској царевини.

Увод у Европа и Источно питање

Наш бројно мали народ постигао је општеисториски аначај, који му је више признат у јавном мнењу савремене Европе него у њеној историској науци, својим напредним основним ставом према европској култури и њеним идеалима.

Главне психичке разлике код панонских Јужних Словена

У панонском типу треба разликовати становништво на западу, становништво словеначких крајева до Загреба и становништво источно од Загреба.

Панонски тип: Духовни развитак и опште особине

Племство и интелигенција у Хрватској и Славонији су знали хрватску историју. Али ове старе успомене нису биле ни живе ни дубоке у народним масама. Напротив, панонски су Срби, као и динарски, чували успомене из своје прошлости; код њих је национално осећање било већ врло јако у доба кад се је почела развијати нова књижевност.

Панонски тип

Највећи део земљишта са овим становништвом је изван Балканског полуострва.Обухвата Панонску низију на истоку и део источних Алпа на западу. Овде се могу јасноразликовати три области различитог рељефа.

Развитак психичких особина код Источнобалканског типа у току историје

За Србина и у данашњим приликама ово је питање тешко расправљати, и ја бих више волео да овај задатак узму на себе други, чија непристрасност не би могла бити подозрива.

Источнобалкански тип

Становништво источнобалканског типа заузима области на истоку од Искра и од развођа између Искра и Марице, дакле доњодунавску плочу (раван), слив Марице са Тракијом и долине планина Родопе и Пирина које су отворене према Јегејском Мору.