Početna Prolog Strana 11

Prolog

Sukobi velikih sila na Istoku

Posle Berlinskog kongresa nastavila je Nemačka da se osigurava protiv francuskog revanša i da aktivno učestvuje u poslednjem posedanju nezauzetih delova zemlje, u osnivanju kolonija i u osiguravanju interesnih sfera.