Почетна Пролог Источно питање

Источно питање

Источно питање треба да почињемо с појавом освајачке османлијске државе у почетку 14. века, а завршавамо с њезином пропашћу у катастрофи светског рата и његових непосредних последица.

Македонско питање

На основу успеха своје пропаганде почели су Бугари оспоравати Србима Македонију. Пошто Македонија није административна јединица са тачно одређеним границама, Бугари су протезали њезине границе до Шар-планине, до Дрима, Солунског залива и Месте.

Ширење аустријског утицаја на Балкану, немири и буне у Турској 1878-1897.

Поред све депресије која је настала у националном развитку Балкана у две деценије после Берлинског конгреса, црпли су јачи духови у прошлости наде за сјајнију будућност.

Велика криза на Истоку 1875-1878.

Русија је увела другу тактику. Место хришћанске, она је истурила панславистичку идеју и захватила је том пропагандом све балканске Словене. Порта је применила репресивне мере.

Националистички програми

У Европи су се развијали догађаји који су не само својим примером деловали на духове него су имали и директног утицаја на политичке кругове. Проводило се талијанско а приправљало немачко уједињење.

Кримски рат и нови покушај реформи

Савезници су водили рат против Русије на Криму. После једногодишње опсаде паде најважнија поморска тврђава Севастопољ (септ. 1855), у којем су Руси потопили своју флоту. Иза тога натера Аустрија претњом Русију да прими програм од четири тачке као основицу за мир.

Проблеми Турске у Босни и Египту

Хусеин-капетан је узео у Босни сву власт. Мустафа-пашин покрет био је израз албанског, а Хусеин-капетанов босанског партикуларизма, а оба феудална и реакционарна.

Борба Грка за ослобођење 1821-1829.

Наскоро иза српског, сазрео је и грчки покрет за ослобођење. Одушевљење Европе, особито либералних и националних елемената за Грке показало се у слању помоћи преко филхеленских друштава.

Први и други устанак Срба

У овој, макар и уској самоуправи, вежбали су се Срби за самосталну државну управу, а у настављању војничког рада одржавала су пређашње и стварали нове елементе за самосталну народну војску.

Египатско питање, одметници на Дунаву и у Албанији

За време руско-турског рата од 1768-1774. прекинули су мамелучки бегови у Египту готово сваку везу с Цариградом и владали земљом самостално.

Реформни покушај Селима III

Несрећни ратови показали су увиђавнијим Турцима да организација и опрема њихове војске далеко заостаје за војскама хришћанских европских држава.