Балкан и јужнословенске земље

Балканско Полуострво је мењало више пута име, чешће него ма која од европских географских целина.

Ерски варијетет: Личка група

Од особитог је интереса одмах после црногорских племена проучити групу становништва у Лици, добро дознате Личане. У овим двема областима, врло удаљеним једне од друге, наилази се на исте главне психичке особине.

Ерски варијетет: Динарска племена

Највећа промена у друштвеној организацији динарских људи јавља се југозападно од Сјенице, где је динарско становништво у Црној Гори и становништво северне Арбаније до реке Маће организовано у племена или фисове.

Ерски варијетет: Старовлашка група

У Шумадији и у доњој Босни Ерама називају становнике највиших динарских области. Ово име не припада ни становништву ни крају са одређеним границама. Њему одговара психички тип који се среће у многим динарским областима, нарочито у Старом Влаху.

Шумадиски варијетет

Правећи етно-психички „пресек" кроз јужнословенско становништво на западу, и то у правцу од истока према западу, наилази се најпре на истоку на шумадиски варијетет; други варијетети долазе један за другим идући према Јадранском Мору и њихове се области шире од северозапада према југоистоку поклапајући се са великим цртама рељефа.

Динарски тип

Динарски тип заузима не само целу динарску област већ и суседне земље по којима се распростро миграцијама. Овај тип превлађује у моравској Србији; дао јој је значај који има и још отсудно утиче на њен развитак.

Етничко јединство и психички типови

Одавно су испитивачи опазили заједничке основне етничке црте Србо-Хрвата, Словенаца и Бугара. Констатовали су, да се неосетно разликују језици којима се говори од Љубљане до Солуна и од Изонца до Црног Мора.

Стварање нових друштава услед емиграције и славизирање вароши

Као што је познато, центар српскога народа померао се према Северу, док није доспео до Београда и Смедерева. Са Великом Сеобом при крају XVII века културни и политички центар је премештен на леву страну Саве и Дунава.

Диференцијације услед промене вере

Од преласка јужних Словена у хришћанство и поделе на западну и источну цркву, није међу њима никад било толико промене вере као у турско време. Јер пред овом епохом Балканско је Полуострво било хришћанско. Међутим, већ у првим деценијама турског завојевања целе народне групе прелазе су на ислам у свакој области Полуострва.

Друштвене и психичке промене

Од турске инвазије почела се из основе мењати балканска друштва Средњега Века. На Полуострву настала једна врста управе и духа владавине, турска управа, која је мењала живот у многим правцима и утицала на формирање људи на исти начин.

Зграде или стаје и остали типови кућа

Реч је о зградама око куће и у планини. По правилу их има највише око куће. Има их око сва четири напред карактерисана типа кућа, али је највише зграда у области усавршене брвнаре и њених вариетета.