Балкан и јужнословенске земље

Балканско Полуострво је мењало више пута име, чешће него ма која од европских географских целина.

Јужномакедонски варијетет и битољско прилепска група

Јужномакедонски варијетет одговара јадранском варијетету динарског типа. Али је овде јужнословенска маса друкчија и осим тога је преиначена утицајем друкчије цивилизације.

Моравско-вардарски и шопски варијетет

Моравско-вардарски варијетет могао би се тачније назвати јужноморавским и горњевардарским, јер обухвата долину Јужне Мораве, од Ниша до Гњилана, и затим долину Вардара од његова извора (Вруток) до Демир-Капије.

Косовско-метохиски и западно македонски варијетет

Косовско-метохиски варијетету припада становништво Косова, Метохије, Подриме и шарских жупа Средске и Сиринићке. Најбољи преставник централног типа је становништво западне Македоније, од планина Јакупице и Бабуне на истоку, до западне обале Охридског Језера и леве обале Црног Дрима, обухватајући тако и предео Голобрдо.

Централни тип: Предања и национална свест

Између Прилепа, Солуна и Месте (можда и још даље на исток) централни је тип сачувао физичке и психичке особине наслеђене од ранијих нараштаја. Ту се уопште одржао архаичан тип, аморфна маса, која је местимично сачувала трагове српских предања.

Централни тип: Основне психичке особине

Уз архаичност, старобалканске и рајинске особине, јављају се и неколике нарочите особине, које су врло распрострањене код овога становништва, а на првом месту реализам.

Централни тип

Становништво овога типа заузима средишни део Балканског Полуострва, области косовско-метохиску и вардарску као и околне пределе. Оно се простире од Косова до вароши Ихтимана, која је на развођу Искра и Марице, затим од Ниша до Солуна.

Јадрански варијетет: Приморска група

Цела је Загора била као неки покретни бедем, који се кретао ка залеђу или је узмицао према Јадранском Мору према напредовању или узмицању турске моћи, али, на срећу, никада није потпуно попустио. Због тога се јадранско-приморски тип могао развијати готово без препрека.

Јадрански варијетет: Загорска група

Динарци, насељени у Загори, нису се руководили разлозима економске природе. Остављали су богате и плодне земље, да би се населили у крајеве који су са Црном Гором и Ликом најсиромашнији на Балканском Полуострву.

Јадрански варијетет

Овоме варијетету припада становништво динарских страна окренутих Јадранском Мору, то јест становништво готово свих крајева који су обухваћени развођем између слива реке Дунава и Јадранског Мора.

Босански варијетет и мухамеданска група

Становништво босанског варијетета, Срби православни, католици и муслимани, насељавају зелену и романтичну Босну, нарочито долине Дрине, Босне и Врбаса.