Početna Prolog Balkan i južnoslovenske zemlje

Balkan i južnoslovenske zemlje

Balkansko Poluostrvo je menjalo više puta ime, češće nego ma koja od evropskih geografskih celina.

Evroazijske osobine i stare civilizacije

Balkansko Poluostrvo je menjalo više puta ime, češće nego ma koja od evropskih geografskih celina. Ova su imena pozajmljivana bilo od civilizacija koje su se na njemu razvijale, ili od imena velikih carstava koja su se na njemu smenjivala.