МАКЕДОНИЈА

Суров живот под турском влашћу обесправљеног живља, које гледа преко три границе за ослобођењем.

Скопље
Стари српски царски град је од тада преживео све, био најобилнији робовски трг, страдао од ратова, али и од пожара и земљотреса, исељаван, па насељаван поново.

Битољ
Традиционално јак трговачки центар, познат и као Град конзула, има дугу и бурну историју још од бронзаног доба.

Охрид
Од средине 9. века је средиште ширења хришћанства код Словена, на чему су тада радили Св. Ћирило и Методије.