ŽIVOT NA BALKANU

Život na Balkanu sa prelaza iz 19 u 20. vek kroz kolekcije fotografija ljudi i naselja.

Balkan je ipak postojao u drugačijoj slici od one koju su želele da svima nametnu Velike sile, a žitelji Balkana su nešto više od nekih divljih plemena, koja tobože žive u potpunom siromaštvu, jedva čekajući da ratuju jedni protiv drugih.

Srbija
Nakon oslobođenja, decenijama se razvija slobodna, ali priklještena između dve carevine.

Crna Gora
Srpska Sparta, pritisnuta surovim uslovima života u kršu prelepih planina

Bosna i Hercegovina
U turbulentnim vremenima, kada jedna carevina napušta ove prostore, a druga želi da zagospodari sa svojim novim pravilima.

Makedonija
Surov život pod turskom vlašću obespravljenog življa, koje gleda preko tri granice za oslobođenjem.

Hrvatska
Vekovima pod Austrougarskom vlašću, prožeta namerno izazvanim sukobom između katolicizma i slovenstva, životari od Panonije do Jadrana.

Bugarska
Skoro oslobođenja turske vlasti, traži svoje mesto na Balkanu, a kroz želje i potrebe jednog davno nestalog carstva.

Grčka
Od antike, preko Istočnog Rimskog carstva, pa do praga 20. veka i želje za potpunim oslobođenjem