ИСТОЧНО ПИТАЊЕ

Источно питање треба да почињемо с појавом освајачке османлијске државе у почетку 14. века, а завршавамо с њезином пропашћу у катастрофи светског рата. Овај период је сажет у књизи Васиља Поповића из 1928. године.

Увод у Источно питање
Код нас су до сада обрађивали ово питање готово једино политичари и национални радници с политичке стране и с политичким циљем.

Период до преласка Османлија у Европу
Својим пореклом, карактером и вером разликују се Турци битно од европских народа.

Турска борба са Србима до Косовског боја
Док је Византијска Царевина пропадала, ширила се са запада на њезину територију снажна српска држава.

Борба између Османлија и хришћанске Европе на Балканском земљишту 1389-1503.
На Балкану је почела гигантска борба између Турака и хришћанске Европе.

Основице османлијске надмоћности
У прво време имали су Турци превагу над хришћанима због војничког порекла и карактера своје државе и због концентрације власти у једној руци.

Однос Француске и Русије према Турцима
Француска је рано ступила у пријатељске политичке и трговачке односе с Турском.

Унутрашње пропадање Турске и буђење хришћана крајем 16. и почетком 17. века
За Сулејмана II већ је почела влада љубимаца и утицај харемских интрига.

Турска у 17. веку
Док је Мурат IV тражио ратну славу у рату с Персијанцима, подузели су његови наследници опет верске ратове против хришћанских сила.

Преокрет у источном питању у великој борби хришћанских сила с Турском 1683-1699.
Офанзивни полет Турске дошао је до врхунца у опсади Беча 1683.

Акција Турске да поврати губитке (1700-1718.)
Турска се није помирила са великим губицима по карловачком и цариградском миру.

Руско-аустријска акција против Турске
Турска је тада чинила утисак да постоји само због суревњивости неких хришћанских држава.

Од београдског до кучук-каинарџијског мира (1739-1774.)
Београдским је миром инаугурисан тридесетгодишњи период мира на Истоку.

Од кучук-каинарџијског мира до јашког мира (1774-1792.)
Порта се и после кучук-каинарџијског мира као и пре тешко мирила с губитком територија.

Реформни покушај Селима III
Несрећни ратови показали су увиђавнијим Турцима да организација и опрема њихове војске далеко заостаје за европским државама.

Египатско питање, одметници на Дунаву и у Албанији
Прекинули су мамелучки бегови у Египту готово сваку везу с Цариградом и владали земљом самостално.

Први и други устанак Срба
У овој, макар и уској самоуправи, вежбали су се Срби за самосталну државну управу и стварали нове елементе за самосталну народну војску.

Борба Грка за ослобођење 1821-1829.
Одушевљење Европе показало се у слању помоћи преко филхеленских друштава.

Проблеми Турске у Босни и Египту
Хусеин-капетан је узео у Босни сву власт. Мустафа-пашин покрет био је израз албанског, а Хусеин-капетанов босанског партикуларизма.

Кримски рат и нови покушај реформи
Савезници су водили рат против Русије на Криму. Аустрија претњом натера Русију да прими програм од четири тачке као основицу за мир.

Националистички програми
У Европи су се развијали догађаји који су имали директног утицаја на политичке кругове. Проводило се талијанско, а приправљало немачко уједињење.

Велика криза на Истоку 1875-1878.
Русија је увела другу тактику. Место хришћанске, она је истурила панславистичку идеју и захватила је том пропагандом све балканске Словене.

Ширење аустријског утицаја на Балкану, немири и буне у Турској 1878-1897.
Црпли су јачи духови у прошлости наде за сјајнију будућност.

Македонско питање
На основу успеха своје пропаганде почели су Бугари оспоравати Србима Македонију и протезали њезине границе до Шар-планине, до Дрима…

Сукоби великих сила на Истоку
После Берлинског конгреса наставила је Немачка да се осигурава против француског реванша.