Todorović P. Konstantin

78
Todorović P. Konstantin
Todorović P. Konstantin

 

 

ime: Vojin
prezime: Todorović
ime oca: Petar
mesto: Valjevo
opština: Valjevo
godina rođenja: 1878.
godina smrti: 1934.
izvor podataka: “Besmrtni ratnici valjevskog kraja u ratovima 1912-1918“ Milorad Radojčić

 

Todorović P. Konstantin – Kosta i Kokan, kafedžija, trgovac i političar (Valjevo 11. XI 1878 – Valjevo, 30. XII 1934).

Rođen je u brojnoj porodici Nikolije i Petra – Pejče, mehandžije.

Posle osnovne škole završio je jedan razred gimnazije i počeo ocu da pomaže u pekari i mehani. Nakon očeve smrti 1901. godine preuzeo je porodičnu ekonomiju, nastojeći ne samo da očuva, već i uveća imovinu.

Devetog maja 1904. godine sklopio je brak sa Zorkom Pavlović, rođenom 1. februara 1881. godine u Valjevu, od oca Jovana, mehandžije i majke Stane, domaćice. Živeli su u Valjevu u Takovskoj br. 26, ali dece nisu imali. Vremenom je sa šurakom Milanom Pavlovićem izvršio trampu (zamenu) placeva. Na novom placu podi- gao je kafanu, pekaru i još neke lokale u kojima je upražnjavao trgovi- nu. Sa svojim ukućanima gajio je ovce, a njegova supruga spravljala je odličan sir. Skoro svako veče u svojoj pekari pekao je bar po jedno jagnje, a pečenje prodavao na panju. Posao mu je išao izuzetno dobro i on se svrstao među imućnije i uglednije građane.

Kao narednik u rezervi učestvovao je u svim ratovima od 1912. do 1918. godine. Uglavnom je bio komandir Pekarske čete ali je ponekad uzimao učešća i u borbi. Prešao je preko Albanije i stigao na Solunski front, gde se borio do konačnog oslobođenja.

Bio je aktivan član Radikalne stranke i više puta je biran za odbornika i kmeta Valjevske opštine. Od 15. avgusta 1926. do 7. marta 1934. godine bio je i predsednik Valjevske opštine. U toj ulozi dosta je radio na komunalnom uređenju grada, izgradnji nove školske zgrade na Kosančića vencu, uređenju gradskih pijaca, uređenju Novog groblja itd. Posebno se zalagao za podizanje komunalne higijene, a u njegovom mandatu, 27. septembra 1933. godine, Valjevo je proglašeno za grad.

Dosta je radio i u više humanitarnih i patriotskih organizacija. Naročitu aktivnost ispoljavao je u radu organizacija Narodne odbrane i Jadranske straže. Za zasluge u miru i ratu dobio je više odlikovanja i drugih priznanja. Na predlog ministra unutrašnjih poslova Kralje- vine Srbije dobio je Orden Karađorđeve zvezde IV stepena.