Todorović L. Vojin

66

ime: Vojin
prezime: Todorović
ime oca: Lazar
mesto: Krupanj
opština: Krupanj
godina rođenja: 1885.
godina smrti: 1941.
izvor podataka: “Besmrtni ratnici valjevskog kraja u ratovima 1912-1918“ Milorad Radojčić

 

Todorović L. Vojin, pomoćni službenik, rezervni pešadijski narednik i ratni vojni invalid (Krupanj, 1885 – Krupanj, 21. X 1941).

Roditelji Lazar i Anđa. U vojsku je stupio 25. aprila 1907. i stekao čin rezervnog pešadijskog narednika.

Kao pripadnik III čete III bataljona V pešadijskog puka učestvovao je u oba balkanska i Prvom svetskom ratu. U Srpsko-turskom ratu 1912/1913. godine bio je veoma zapažen u borbama na Rujnu, Kumanovu, Babuni, Bakarnom gumnu, Bitolju i Skadru. Tokom Srpsko-bugarskog rata 1913. godine istakao se u borbi na koti 650, Bregalnici i Velikom Govedarniku.

Sa svojim saborcima učestvuje i u Prvom svetskom ratu. Najpre se ističe u borbama na Obrežu, Zavlaci, Gučevu, Rađevom kamenu i Kame- nici. Tokom 1915. godine ratuje na Mišarskoj adi, Petrijevu, Kolari- ma, Klisi (Goloboku); Drenovčiću, Straževici, Oštroj čuki, Šibavačkoj kosi, Ćirkovom grobu, Ježevcu i Blacu. Povlačio se preko Kosova i Albanije da bi sa Krfa bio upućen na Solunski front. Hrabro se borio i na Kajmakčalanu, Kočobeju, Floki, Rovovskoj i Brezanskoj kosi.

Dobrovoljnim prelaskom na Mišarsku adu počinio je više junačkih podviga i zato je odlikovan Zlatnim vojničkim ordenom Karađorđeve zvezde sa mačevima . O tome je izdat i ukaz broj 11.102. Pored toga bio je odlikovan i ruskim ordenom Svetog Đorđa III reda, Albanskom spomenicom itd.

Kao poslužitelj u Sreskom sudu u Krupnju, sa još 15 građana ove varošice, uhapšen je kao talac od strane Nemaca, kad su drugi put ušli u Krupanj 20. oktobra 1941, godine, a sutradan su kao žrtve fašističkog terora streljani kraj zida Osnovne škole u Krupnju.