Spasić M. Pantelija

189

ime: Pantelija
prezime: Spasić
ime oca: Matija
mesto: Prnjavor
opština: Lajkovac
godina rođenja:
godina smrti: 1916.
izvor podataka: “Besmrtni ratnici valjevskog kraja u ratovima 1912-1918“ Milorad Radojčić

 

Spasić M. Pantelija – Panta, kaplar – dobrovoljac (Prnjavor, Lajkovac, ? – Čeganske planine, 14. VIII 1916).

Otac Matija i majka Leposava, poljoprivredni proizvođači, dobrog materijalnog stanja.

Učestvovao je u borbama u toku noći između 8. i 9. avgusta 1916. godine na položaju Malka Nidže, ali i u četiri neprijateljska napada 10, 11, 12. i 13. avgusta na položaju Čeganske planine, južno od kote 1500 pokazujući primernu ličnu hrabrost. Panta Spasić bio je hrabar borac, pouzdan vođa patrole u najtežim momentima borbe, prkosan i slobodan. Svoje drugove je stalno slobodio i hrabrio.

Dana 14. avgusta poslat je u poteru sa položaja Čeganske planine jugozapadno od kote 1500, a u pravcu položaja Malka Nidže. Umetnošću svojom došao je sa patrolom na 50 metara od bugarskih rovova. Kad su Bugari spazili patrolu i otvorili vatru na njih, to kaplara Spasića nije pokolebalo već je pucao iz svoje puške i ubio dva bugarska vojnika. Međutim, sudbina je htela da se njegov junački život ugasi i kaplar Spasić pogođen smrtno od bugarskog zrna pao je na istom mestu.

Za zasluge u ratu odlikovan je Srebrnim vojničkim ordenoma Karađorđeve zvezde sa mačevima i drugim priznanjima.