Radosavljević M. Dušan

85
Radosavljević M. Dušan
Radosavljević M. Dušan

 

 

ime: Dušan
prezime: Radosavljević
ime oca: Mihailo
mesto: Gola Glava
opština: Valjevo
godina rođenja: 1893.
godina smrti: 1955.
izvor podataka: “Besmrtni ratnici valjevskog kraja u ratovima 1912-1918“ Milorad Radojčić

 

Radosavljević M. Dušan, zemljoradnik i rezervni podnarednik (Gola Glava, Valjevo, 15. VI 1893 – Gola Glava, 17. XII 1955).

Sin Mihaila – Miće, poljoprivrednika srednjeg imovnog stanja. Školske 1905/06 završio je osnovnu školu u Goloj Glavi kod učitelja Milana Ranisavljevića i ostao u mestu rođenja da se bavi poljoprivredom.

Bio je borac i podnarednik XVII pešadijskog puka Drinske divizije. Učestvovao je u više borbi i bio izuzetno hrabar. Povlačio se preko Kosova i Albanije i imao je običaj da kaže Niko ne zna šta su muke teške dok ne pređe Albaniju peške. Sa Krfa je upućen na Solunski front i tamo je činio herojska dela.

Često je u pratnji pretpostavljenog starešine Mihaila Madžarevića dobrovoljno odlazio u neke veoma rizične ali dragocene akcije i bio mu velika pomoć i potpora. Pričalo se kako je zarobio veću grupu protivničkih vojnika i predao nadležnima. Za to je dobio Srebrni vojnički orden Karađorđeve zvezde sa mačevima, o čemu je objavljen ukaz 150.806. Imao je i Obilićevu medalju za hrabrost i još neka odlikovanja i priznanja.

Bio je oženjen Stojanom – Stojkom (12. III 1893 – 17. IV 1962), kćerkom Svetozara Pajić iz istog mesta. Njihova kćerka Zorka udala se za Mihaila Maleševića iz Družetića kod Koceljeva i imala sinove: Slobodana i Nebojšu.