Radosavljević I. Dušan

85

ime: Dušan
prezime: Radosavljević
ime oca: I.
mesto: Paraćin
opština: Paraćin
godina rođenja: 1877.
godina smrti: 1917.
izvor podataka: “Besmrtni ratnici valjevskog kraja u ratovima 1912-1918“ Milorad Radojčić

 

Radosavljević I. Dušan, oficir – pešadijski potpukovnik (Paraćin, 1877 – Solun, Grčka, 30. VIII 1917).

Rođen je u porodici siromašnih ali čestitih ljudi. Osnovnu školu završio je u mestu rođenja, a sedam razreda gimnazije u Beogradu. Sa XXIX klasom upisao je i završio NŠ VA.

Počeo je raditi kao vodnik u II pešadijskom puku Kneza Mihaila i XII pešadijskom puku Cara Lazara. Od 1902. do 1904. godine završio je i VŠ VA. Potom je radio kao komandir čete u V pešadijskom puku, a od sledeće godine kao oficir NŠ VA.

U Srpsko-turskom ratu učestvovao je kao pešadijski major i komandant bataljona u II prekobrojnom puku Moravske brigade. Za vreme rata protiv Bugara čuvao je front ka Debru.

U Prvi svetski rat ušao je kao komandant bataljona u V pešadijskom puku Kralja Milana I poziva. Bio je angažovan u najkrvavijim borbama na Gučevu i zaustavljanju novog neprijateljskog prodora. Novembra 1914. godine bio je bolestan, pa kad je ozdravio postavljen je za komandanta Prizrenskog vojnog okruga, gde je ostao do oktobra 1915.

Posle reorganizacije naše vojske na Krfu raspoređen je za pomoćnika komandanta IV pešadijskog puka Stevan Nemanja. U Solunu maja 1916. postavljen je za načelnika štaba I pešadijske brigade Drinske divizije gde je ostao do avgusta te godine, kada je zbog oronulog zdravlja od zadobijenih rana i ratnih teškoća raspoređen za šefa Vojno-drumskog odseka VK. Ubrzo potom, obilazeći svoje snage, oboleo je od malarije i umro.

Za zasluge u ratu odlikovan je: Medaljom za vojničke vrline, Zlatnom medaljom za hrabrost, Ordenom belog orla sa mačevima IV stepena i Ordenom Karađorđeve zvezde sa mačevima IV stepena.