Radisavljević R. Vićentije

239

ime: Vićentije
prezime: Radisavljević
ime oca: Radojica
mesto: Veliševci
opština: Ljig
godina rođenja: 1887.
godina smrti: 1965.
izvor podataka: “Besmrtni ratnici valjevskog kraja u ratovima 1912-1918“ Milorad Radojčić

Radisavljević R. Vićentije – Vića, zemljoradnik i pružni radnik (Veliševci, Ljig, 1887 – Veliševci, 1965).

Otac Radojica i majka Marica, poljoprivredni proizvođači. Završio je osnovnu školu i ostao u selu da se bavi poljoprivredom.

Učestvovao je u svim oslobodilačkim ratovima od 1912. do 1918. godine. Posebno se istakao u borbama na Solunskom frontu. Bio je zarobljen i interniran. Za pokazanu hrabrost prema podacima koje je dao Vićentijev sin Milenko, a zabeležili autori hronike Veliševca, odlikovan je vojničkim Ordenom Karađorđeve zvezde sa mačevima. Imao je Albansku spomenicu i još neka odlikovanja i priznanja.

Po završetku ratnih sukoba vratio se kući i nastavio da se bavi pradedovskim zanimanjem. Potom je radio kao pružni radnik na pruzi Lajkovac – Gornji Milanovac, a i dalje živeo u mestu rođenja.

U braku sa Milunkom (1899-1977) imao je tri sina. Milašin (1923- 1975) bio je kamenorezac, a 1944. godine stupio je u partizane i učestvovao u završnim borbama za oslobođenje zemlje. Kasnije se aktivirao u JNA, završio Sanitetsku vojnu akademiju i penzionisan kao potpukovnik JNA. I Milenko (1925-2003) je učestvovao u završnim borbama za oslobođenje, a kasnije radio u sekretarijatima za unutrašnje poslove u Ljigu, Lazarevcu i Valjevu, gde je i penzionisan. Sava (1928 – 1998) uz rad je završio pravni fakultet i najduže radio kao direktor Zavoda za socijalno osiguranje i opštinski javni tužilac u Ljigu.