Petrović S. Milutin

248

ime: Milutin
prezime: Petrović
ime oca: Simeun
mesto: Komirić
opština: Osečina
godina rođenja: 1892.
godina smrti: 1944.
izvor podataka: “Besmrtni ratnici valjevskog kraja u ratovima 1912-1918“ Milorad Radojčić

 

Petrović S. Milutin – Siminovac, zemljoradnik i kaplar (Komirić, Osečina, 29. V 1892 – Komirić, 25. X 1944).

Otac Simeun – Sima i majka Ikonija, poljoprivrednici.

Završio osnovnu školu; živeo u mestu rođenja i bavio se poljoprivredom.

Kao kaplar V pešadijskog puka Drinske divizije bio je učesnik Prvog svetskog rata i pokazao se izuzetno hrabrim, spretnim i požrtvovanim. Za zasluge u borbi na Han Pijesku odlikovan je Zlatnim vojničkim ordenom Karađorđeve zvezde sa mačevima. O tome je izdat ukaz 10.102.

U periodu između dva svetska rata pripadao je Radikalnoj stranci.

Od formiranja četnika DM bio je u njihovim redovima. Bio je četnički komandant mesta i kao takav počinio ratne zločine. Zato je po dolasku novih vlasti streljan. Kao narodni neprijatelj streljan mu je i sin Radomir – Rada. A brat Milorad bio je nosilac Karađorđeve zvezde sa mačevima.