Petrović S. Jakov

315
Petrović S. Jakov
Petrović S. Jakov

 

 

ime: Jakov
prezime: Petrović
ime oca: Stevan
mesto: Skrađani
opština: Šabac
godina rođenja: 1891.
godina smrti:
izvor podataka: “Besmrtni ratnici valjevskog kraja u ratovima 1912-1918“ Milorad Radojčić

 

Petrović S. Jakov, zemljoradnik i rezervni podnarednik (Skrađani, Šabac, 14. VIII 1891 – ?, ?).

Otac Stevan, zemljoradnik, umro 1914. i majka Jelica, domaćica, umrla 1899. godine, bili poljoprivrednici slabog materijalnog stanja. Jakov je bio je bezzemljaš imao je samo kuću i dva ara okućnice.

Vojsku je služio 1913/1914. godine u IV četi IV bataljona XVII pešadijskog puka u Valjevu. Učestvovao je i u Drugom balkanskom ratu i bio ranjen u levu nogu 9. jula 1913. godine na položaju Govedarnik. Kao pešadijski podnarednik I čete I bataljona V pešadijskog puka Drinske divizije I poziva učestvovao je u Prvom svetskom ratu i počinio više junačkih dela. Pri prelazu Save i borbi kod sremskog sela Kupinova počinio je podvig i odlikovan je Srebrnom medaljom za hrabrost. Sa poručnikom Madžarevićem prelazio je i na Mišarsku adu gde je vodio borbu, pa je odlikovan Zlatnom medaljom za hrabrost. Prvog avgusta 1916. godine za vreme borbi na Kajmakčalanu, kao vođa patrole sam je zarobio 47 bugarskih vojnika, jedan mitraljez i jedan telefonski aparat. Za ovaj podvig odlikovan je Srebrnim vojničkim ordenom Karađorđeve zvezde sa mačevima. Pored navedenih odlikovanja imao je Albansku spomenicu.

Još dva puta je ranjavan u Prvom svetskom ratu. Septembra 1914. kod sela Brasina nedaleko od Malog Zvornika u levu nogu. Tokom 1916. godine za vreme borbi na Rovovskoj kosi ranjen je na četiri mesta – na dva mesta u desnu nogu i po jedno u levu plećku i levu nogu.

Oženio se Jelicom dev. Belić, domaćicom. Dece nisu imali. U periodu između dva svetska rata živeli su u pocerskom Dobriću. Tokom 1924. godine je suđen na dve godine zatvora zbog više krivičnih dela krađe.