Petrović (Rakić) Milorad

213
Petrović (Rakić) Milorad
Petrović (Rakić) Milorad

 

 

ime: Milorad
prezime: Petrović (Rakić)
ime oca:
mesto: Rogačica
opština: Bajina Bašta
godina rođenja: 1891.
godina smrti: 1916.
izvor podataka: “Besmrtni ratnici valjevskog kraja u ratovima 1912-1918“ Milorad Radojčić

 

Petrović (Rakić) Milorad, student prava i rezervni pešadijski potporučnik (Rogačica, Bajina Bašta, 2. XI 1891 – Kajmakčalan, 11. IX 1916).

Kao student treće godine prava uključio se u Skopski đački bataljon 1.300 kaplara i bio na dvomesečnoj obuci. Naredbom Vrhovne komande proizveden je u čin kaplara 2. novembra 1914. godine, a u čin podnarednika 4. novembra iste godine. Iz Đačkog bataljona raspoređen je I četu IV bataljona XVII pešadijskog puka. Učestvovao je u borbama protiv Austrijanaca kod Šapca. Kasnije je unapređen u čin potporučnika i postavljen za vodnika.

Sa vojskom se povlačio preko Albanije, i slab i iznuren, stigao na Krf. Iako bolestan čim su počele borbe, priključio se svojoj jedinici i sa njom učestvovao u jurišima na Kajmakčalan. Poginuo je u jednom od tih juriša i sahranjen na položaju Ploče.

Za hrabrost odlikovan je Karađorđevom zvezdom sa mačevima i Medaljom za hrabrost. Bio je jedinac i ostavio staru samohranu majku.