Petrović D. Vojislav

229
Petrović D. Vojislav
Petrović D. Vojislav

 

 

ime: Vojislav
prezime: Petrović
ime oca: Damnjan
mesto: Obrenovac
opština: Obrenovac
godina rođenja: 1881.
godina smrti:
izvor podataka: “Besmrtni ratnici valjevskog kraja u ratovima 1912-1918“ Milorad Radojčić

Petrović D. Vojislav, zemljoradnik i molerski radnik, pešadijski kaplar, (Obrenovac, 10. III. 1881 – ?, ?).

Otac Damnjan, umro 1908, a majka Persa 1910. godine, poljoprivrednici.

Redovni vojni rok regulisao u I četi II batljona V pešadijskog puka u Valjevu 1903/1904. godine.

Kao kaplar II čete II bataljona V pešadijskog puka učestvovao u balkanskim i I svetskom ratu. Kao najhrabriji u svojoj četi predložen je za neko odlikovanje. Odlikovan je Srebrnim vojničkim Ordenom Karađorđeve zvezde sa mačevima, o čemu je izdat ukaz 11.123.

Osamnaestog novembra 1914. godine na položaju Rudnik, po naredbi komandira čete sa komandirom voda Avramom Dobričić iz Lajkovca i još pet boraca bombama probio je austrougarski front. Time je neprijatelja odbacio na drugi položaj. U maju 1915. godine čamcem poslat je sa dva vojnika da ispita da li se na jednoj adi kod Šapca nalaze neprijateljski vojnici. Na položaju Floka 13 septembra 1916. godine Bugari su iznenada napali naš rov. Tada je odstupila cela njegova četa, a u rovu je ostao on sa dva tri vojnika. Dočekali su Bugare i bombama ih odbacili natrag.

Kao izuzetno hrabar i požrtvovan borac bio je dva puta teško ranjen. Na položaju Rudnik 20. novembra 1914. puščanim metkom ranjen je kroz obe noge. Tokom borbi na Kočobeju 12. oktobra 1916. ranjen je u levu nogu. Prebijena mu je bila cevanica pa je i deo kosti izvađen.

Pored Ordena Karađorđeve zvezde sa mačevima odlikovan je Zlatnom medaljom za hrabrost Miloš Obilić, Albanskom spomenicom i Spomenicom za učešće u ratu 1914-1918. godine.

Posle rata vratio se u Obrenovac i uglavnom radio kao molerski radnik. U braku sa Danicom dev. Jovanović, rođ. 1897. godine imao je sina Svetozara, rođenog 1922. godine koji je učio za stolara. Tokom 1934. godine živeo je u Obrenovcu.