Pešić Čedomir

245

ime: Radomir
prezime: Petrović
ime oca:
mesto:
opština:
godina rođenja:
godina smrti:
izvor podataka: “Besmrtni ratnici valjevskog kraja u ratovima 1912-1918“ Milorad Radojčić

 

Pešić Čedomir, kapetan – komandir čete u V pešadijskom puku, poginuo je u borbama na Kajmakčalanu.

Odlikovan je ordenima Karađorđeve zvezde sa mačevima i belog orla. Imao kći Ljubicu Pešić – Pušić, koja je sedamdesetih godina XX veka živela u Beogradu, Ulica Sarajevska br. 76.