Panjević M. Petar

250
Panjević M. Petar
Panjević M. Petar

 

 

ime: Petar
prezime: Panjević
ime oca: Manojlo
mesto: Valjevo
opština: Valjevo
godina rođenja: 1893.
godina smrti: 1916.
izvor podataka: “Besmrtni ratnici valjevskog kraja u ratovima 1912-1918“ Milorad Radojčić

 

Panjević M. Petar, oficir – pešadijski potporučnik (Valjevo, 2. IX 1893 – Šumovita kosa, Gorničevo, 30. VIII 1916).

Otac Manojlo, gvožđarski trgovac i predsednik valjevske opštine, a majka Persida, kći Radovana Lazića, trgovca, bankara i takođe predsednika valjevske opštine. Osnovnu školu i sedam razreda gimnazije završio u rodnom gradu. Dalje školovanje nastavio sa XLVI klasom NŠ VA u Beogradu.

Ubrzo po proizvođenju u prvi oficirski čin stupio je u Prvi svetski rat. Već u prvim borbama pokazao se kao hrabar borac i spretan starešina. Pri povlačenju naše vojske iz Srbije bio je kontuzovan usled rasprskavanja jedne granate, zbog toga je smešten u kruševačku bolnicu na lečenje i oporavak. Čim je saznao da se naša vojska i dalje povlači iako teško ranjen napustio je bolnicu i krajnjim naporima hvatao priključak za vojskom.

Pošto je na Krfu prezdravio priključio se svojoj jedinici na Solunskom frontu. Mučkom napadu neprijatelja hrabro je odolevao i pozitivno delovao na ratne saborce. Kao vodnik XXII pešadijskog puka poginuo je u jednom silovitom jurišu naših snaga ka Šumovitoj kosi kod izvora Gorničevskog potoka u Gorničevu. Bio je sahranjen kod crkve u Gorničevu, a njegovi zemni ostaci preneti su u Panteon palih na Vojničkom groblju u Zejtinliku kraj Soluna.

Posmrtno je odlikovan oficirskim Ordenom Karađorđeve zvezde sa mačevima IV stepena o čemu je objavljen ukaz FAO 31 222.