Pajić Ž. Mihailo

216
Pajić Ž. Mihailo
Pajić Ž. Mihailo

 

 

ime: Mihailo
prezime: Pajić
ime oca: Živojin
mesto: Mesarci
opština: Vladimirci
godina rođenja: 1887.
godina smrti:
izvor podataka: “Besmrtni ratnici valjevskog kraja u ratovima 1912-1918“ Milorad Radojčić

 

Pajić Ž. Mihailo, zemljoradnik i rezervni pešadijski podnarednik (Mesarci, Vladimirci, 17. VII 1887 – ?, ?).

Otac Živojin i majka Milica, poljoprivrednici, umrli su 1916. godine.

Živeo je u rodnom mestu i bavio se poljoprivredom. Služio je vojsku 1911. godine u XVII pešadijskom puku u Valjevu.

Borio se šest godina u oba balkanska i Prvom svetskom ratu. Bio je spretan, hrabar i požrtvovan borac – nišandžija. Za precizno gađanje na Čeganskim kosama 1916. godine odlikovan je Srebrnim vojničkim ordenom Karađorđeve zvezde sa mačevima. Te iste godine teško je ranjen i ostao hrom u desnu ruku i nogu. Pored ovog visokog odličja imao je Albansku spomenicu i sve spomenice za učešće u ratovima od 1912. do 1918. godine.

Po završetku rata nastanio se u mestu rođenja i živeo veoma skromno pošto je bio invalid i siromašnog imovnog stanja. U braku sa Darinkom, dev. Stevanović. dobio je kći Jagodu i sinove Vojislava i Stanislava.