Učesnici ratova

“Svaku stopu ove zemlje mi smo po sto puta platili svojom krvlju. A to znaju da cene samo oni koji su ratovali i vraćali se na pusta zgarišta.” Ivan Milošević

Popović Milivoje

Popović Milivoje

Kuršumi oko glave zuje kao pčele. Krenusmo svi napred. Major Čekerevac prvi pred četom. Navalismo kao pomamni. One iz rovova isterali smo bombama. Bilo klanje, nesreća, gazili smo preko mrtvih.
Stojanović Ranko

Stojanović Ranko

Podnarednik Ranko sa svojim mitraljezom bio je isturen i skriven iza jednog kamena. A kada su Nemci mislili da su potpuno uništili naše rovove, krenuše napred. Ranko je lepo video kako se sa kote spušta šest njihovih strojeva.
Popović Jovan

Popović Jovan

Tri puta peo sam se ja na jedan jablan i tri puta rušile se grane poda mnom. Zemlja se prolamala od silne vatre. Ispenjem se ja na vrh jablana, počnem da pletem gnezdo, a ono - tres! Ljuljne ona granata, ima u njoj po trista kila.
Perović Đuro

Perović Đuro

Francuski avion, premazan sivom bojom i markiran znacima nemačke avijacije, čitav čas pre svanuća stajao je spreman na malom raskrčenom prostoru u Jenidže Vardaru, koji je trebalo da bude neka vrsta aerodroma. On je to ustvari i bio, jer zgodnijeg terena ovde nisu imali. U avionu je sedeo srpski vojnik Đura Perović.
Paunović Mileta

Paunović Mileta

Mnogo muke zadao je on neprijatelju svojim mitraljezom. Dosađivao mu svakog časa. Ali ni neprijatelj njemu nije ostao dužan. Sve su plotunima gađali njegovo gnezdo.
Radović Dragomir

Radović Dragomir

Pošto su im od Kraljeva bili presekli put, krenuli su na Ušće, pa u Kosovsku Mitrovicu. Kod Peći su uništeni topovi. Vojnici su morali da teše Dragomira kada je sahranjivao topovske cevi. Plakao je kao da je sahranjivao svoje najmilije.
Žugić Krsta

Žugić Krsta

A izmešale se lešine sa ovim stvarima. Čoveka groza hvata kad vidi tu kasapnicu. Svak pomisli da i njega to isto zlo može snaći. Pretrne čovek od glave do peta. Jer rat je strašan i gadan. Ali šta ćeš, ako je Bog rekao da se gine, ne možem umaći. Ginu i naši i njihovi. U smrti smo svi braća.
Bojović Milisav

Bojović Milisav

Najteže su moje uspomene u Albaniji. Ljudi iz čete padali su mi bolesni i gladni, a ja nisam mogao da im pomognem. Po pet dana ni sam hleba nisam okušao.
Đorđević Obren

Đorđević Obren

Kao grad iz neba, komadi bombi su padali među plave. Nastao je lelek i zapomaganje. Ranjenici su puzili po krvi i pokušavali da se izvuku. Šuma je odjekivala kao u grmljavini.
Maksimović Mihailo

Maksimović Mihailo

Austrijanci, koji su bili daleko svega dve do tri stotine metara, počeše da uskaču u onaj zidani kanal. Naši im podiđoše s boka. U kanalu nastade prava klanica. Izbezumljeni ljudi gušali su se, rukama davili jedni druge. Naletali na gole noževe.