Учесници ратова

“Сваку стопу ове земље ми смо по сто пута платили својом крвљу. А то знају да цене само они који су ратовали и враћали се на пуста згаришта.” Иван Милошевић

Ристивојевић П. Светомир

Ристивојевић П. Светомир

Ристивојевић П. Светомир, земљорадник и резервни официр (Бобова, Ваљево 16. IV 1889 - Бобова, 5. XII 1958).
Ристивојевић М. Велимир

Ристивојевић М. Велимир

  име: Велимир презиме: Ристивојевић име оца: Михаило место: Пожега општина: Пожега година рођења: 1890. година смрти: извор података: "Бесмртни ратници ваљевског краја у ратовима 1912-1918“ Милорад Радојчић Ристивојевић М. Велимир, кафеџија и резервни пешадијски поднаредник (Пожега, 21. III 1890 - ?, ?).Отац...
Рафаиловић П. Милорад

Рафаиловић П. Милорад

Рафаиловић П. Милорад, подофицир и официр (Рајковић, Мионица, 9. V 1887 - Ваљево, 21. X 1954).
Рафаиловић М. Милан

Рафаиловић М. Милан

Рафаиловић М. Милан, коњички пуковник и грађевински предузимач (Мионица, Мионица, 11. V 1875. - Београд, 2 VIII. 1956).

Ранковић М. Живојин

Ранковић М. Живојин, земљорадник и резервни каплар (Попучке, Ваљево, 3. XI 1878 - Попучке, 23. XI 1972).

Ранђић М. Миленко

Ранђић М. Миленко, официр - пешадијски капетан I класе (Кушићи, Ивањица 13. I .1877 - Насврата, 3. X 1915).
Ракић Т. Радомир

Ракић Т. Радомир

Ракић Т. Радомир, земљорадник и резер вни пешадијски поднаредник (Јабучје, Лајковац, 27. X 1889 - Јабучје, Лајковац, 5. X 1959).

Ракић Т. Велимир

Ракић Т. Велимир, земљорадник и резервни коњички наредник (Јабучје, Лајковац, 1880 - Сухо поље, Битољ, 8. XI 1916).
Ракетић Р. Ратко

Ракетић Р. Ратко

Ракетић Р. Ратко, официр - дивизијски генерал (Чачак, 19. II 1884 - Београд, 19. II 1961).
Радосављевић Ј. Пантелија

Радосављевић Ј. Пантелија

Радосављевић Ј. Пантелија - Панта, артиљеријски пуковник и комитски војвода (Београд, 28. VIII 1876 - Нирнберг, Немачка, 1941).