Učesnici ratova

“Svaku stopu ove zemlje mi smo po sto puta platili svojom krvlju. A to znaju da cene samo oni koji su ratovali i vraćali se na pusta zgarišta.” Ivan Milošević

Avramović Živko

Pobego, predao se. I, kad smo se oslobodili, tu sam ga u selu zatekao. Ali pogine, siroma, vadio neko drvo i ono padne i ubije ga.

Čokić T. Živadin

Kad smo bili u rovovima, mi smo mislili da više kuću videti nećemo, toliko je to bilo utvrđeno.

Pantić LJ. Života

Znaš šta vojsku još satre? Piće! Kad smo uzeli njine rovove, na svakih pet metara petačka stoji, bugarska rakija.

Marković Radosav

Kad sam došao, dao sam seoskom delovođi Nikoli Milićeviću u Rataru bukvicu da mi overi - i nisam je ni dobio. Pa eto što nisam dobio: što ga nisam glasao.

Gajić Milan

Nismo imali šta da jedemo: trinaest dana ja nisam metnuo trošicu u usta. Sneg, zima, nemamo ništa na nogama od obuće, pocepali se opanci.

Aleksić J. Svetozar

Između nas i njih zategnuta žica - krstila zvana, i to je upleteno u žicu, zavezano jedno za drugo, po dve-tri linije tako.

Stojanović Dragoljub

Dok sam bio u Solunu, viđao sam kralja Petra, viđao sam i Aleksandra - on nije bio simpatičan, ali čika Pera je bio omiljen među vojnicima.