Учесници ратова

“Сваку стопу ове земље ми смо по сто пута платили својом крвљу. А то знају да цене само они који су ратовали и враћали се на пуста згаришта.” Иван Милошевић

Аврамовић Живко

Побего, предао се. И, кад смо се ослободили, ту сам га у селу затекао. Али погине, сирома, вадио неко дрво и оно падне и убије га.

Чокић Т. Живадин

Кад смо били у рововима, ми смо мислили да више кућу видети нећемо, толико је то било утврђено.

Пантић Љ. Живота

Знаш шта војску још сатре? Пиће! Кад смо узели њине ровове, на сваких пет метара петачка стоји, бугарска ракија.

Марковић Радосав

Кад сам дошао, дао сам сеоском деловођи Николи Милићевићу у Ратару буквицу да ми овери - и нисам је ни добио. Па ето што нисам добио: што га нисам гласао.

Гајић Милан

Нисмо имали шта да једемо: тринаест дана ја нисам метнуо трошицу у уста. Снег, зима, немамо ништа на ногама од обуће, поцепали се опанци.

Алексић Ј. Светозар

Између нас и њих затегнута жица - крстила звана, и то је уплетено у жицу, завезано једно за друго, по две-три линије тако.

Стојановић Драгољуб

Док сам био у Солуну, виђао сам краља Петра, виђао сам и Александра - он није био симпатичан, али чика Пера је био омиљен међу војницима.