Михаило Миловановић

1347
Михаило Миловановић
Михаило Миловановић

име: Михаило
презиме: Миловановић
име оца: Танасије
место: Тук
општина: Ужице
година рођења: 24.02.1879.
година смрти: 28.11.1941.
извор података: “Академски сликар Михаило Миловановић”, Ђорђе Пилчевић 1998.

 

Миловановићи из Тука (Губиног Дола), односно из Гостинице

У великој Народној енциклопедији Срба, Хрвата и Словенаца, првом делу те врсте на нашем језику, у свим каталозима изложби између два светска рата и после Другог светског рата, на којима су излагане и слике Михаила Миловановића, у објављеним написима у локалним и дневним листовима и часописима, свуда је погрешно навођена 1880. година као година сликаревог рођења, Та година је грешком уписана и на споменику сликара Михаила и супруге Вале у Вукића гробљу у селу Рибашевини. У једном документу (извод из књиге венчаних), издатом 1956. године у Београду, као година рођења сликара наведена је 1881, а те године је рођен Михаилов млађи брат Здравко. Поред погрешног навођења године рођења, понављала се и друга грешка, па је свула писало да је сликарево место рођења – „село Рибашевина код Ужица”.
У личној документацији сликаревог сина, инжењера Момчила Миловановића у Београду, чува се одјавни лист Михаила Миловановића од немачке полиције, са адресама боравишта за време његових студија у Минхену. Овај документ пронашла је и донела из Минхена 1995. године проф. др Катарина Амброзић, историчар уметности из Београда. И у овом документу наведен је податак даје сликар рођен 1880. године, а место рођења – Рибашевина. Овај податак налазимо и у необјављеној краћој слиикаревој биографији, коју је уочи Другог светског рата написао његов добар пријатељ Радоје Ускоковић, професор Београдског универзитета, иначе рођени брат књижевника Милутина Ускоковића. Ова биографија требало је да буде објављена у Зборнику, односно споменици Удружења Ужичана у Београду, али због ратних догађаја који су уследили, није објављена. У изводу умрлих Беле цркве у Карану, издатом 1942. године, пише да је сликар приликом смрти имао 62 године, што значи да није рођен 1880. године, а као место рођења наведеноје: Гостиница, општина Рибашевина, а у рубрици „место становања“, записано је: „из Рибашевине”.
И у картотеци изгинулих у рату 1941-1945., у Историјском архиву Ужице, у картону Михаила Миловановића пише даје рођен у Рибашевини, а тај податак наведен је и у једном документу НОО Каран из 1956. године. На крају наводимо још један податак: у мемоарима Милана Стојадиновића „Ни рат ни пакт“, који су код нас објављени 1970. године. и у књизи Бошка Матића „Крцун‘, објављеној 1983. године. обојица аутора пишу да је сликар Михило Миловановић „из Карана“.
Овим забунама и погрешним подацима о месту рођења и години рођења, несумњиво је кумовао и сам Михаило Миловановић. У свим својим документима и писмима истицао је, и говорио, да је родом из Рибашевине, а никада није помињао ни Губин До, односно Гостиницу, а та два села, са селом Рибшевина, чинили су, у другој половини прошлог и у првој половини овог века Рибашевску општину. Чињеница да се Гостиница граничи са Рибашевином и да седиште Рибашевске општине није далеко од засеока у коме живе Миловановићи, и да је Михаило Миловановић још као дечак надничио код појединих сеоских домаћина у Рибашевини, а између два светска рата нешто више од десет година живео у Туку, где је направио кућу и био везан за Рибашевину као општинско место, то је вероватно и утицало да Рибашевину истиче као своје место рођења.
Ове дилеме и непрецизности из биографије истакнутог сликара први је, пре неколико година, коначно разрешио др Радослав Раде Познановић. Истражујући родослов породица за хронику села Гостиница, која је штампана 1991. године, њен аутор др Познановић је открио и у хроници објавио тачну годину рођења и место рођења сликара Михаила Миловановића.
У протоколу рођених Беле цркве у Карану, књига шеста (1877-1888), страна петнаеста, на редном броју 24, тадашњи свештеник уписао је следеће податке:
„Миловановић Михаило, син Тана и Николије из Гостинице, роћен у Гостиници 24. фебруара 1879. године (8. марта, по новом календару – примедба Ђ. П.), четврто дете у родитеља. Кум: Ђоко Недић, опанчар из ужица.“
Да би се до краја разјаснило да је Михаилово место рођења Гостиница, иако се Миловановићи налазе у засеоку Тук, који је све до првих година после Другог светског рата био у саставу села Губин До, а тада су засеоци Тук (Миловановићи) и Богићевићи издвојени из Губиног Дола и званично припојени Гостиници, у којој се и данас налазе, послужићемо се подацима из хронике др Рада В. Познановића „Гостини