Демајоровић Б. Аврам

130

име: Аврам
презиме: Демајоровић
име оца: Б.
место: Крагујевац
општина: Крагујевац
година рођења: 1899.
година смрти: 1915.
извор података: “Споменица погинулих и умрлих српских Јевреја у Балканском и светском рату 1912-1918“, 1927.

Рођен је у Крагујевцу 1899. год.
Био је трговац, а у рату редов.
При повлачењу српске војске отишао је и Аврам са њом у Солун, где јој се пријавио као добровољац. Али се на Солунском фронту, разболи од тифуса, и после, као рековалесцент. послат је у Тулон (Француска), где је у болници и умро 11. фебруара 1916. г.