Čotrić M. Jezdimir

261

ime: Jezdimir
prezime: Čotrić
ime oca: Milorad
mesto: Brusnik
opština: Ivanjica
godina rođenja: 1878.
godina smrti: 1928.
izvor podataka: “Besmrtni ratnici valjevskog kraja u ratovima 1912-1918“ Milorad Radojčić

 

Čotrić M. Jezdimir, žandarm, podoficir i oficir (Brusnik, Ivanjica, 17. I 1878 – Ćuprija, 24. XII 1928).

Otac Milorad i majka Ružica. Nema podataka o školovanju.

Služio vojni rok od 22. februara 1899. do 20. aprila 1919. godine.

Kao aktivni žandarmerijski narednik učestvovao u Prvom svetskom ratu i bio hrabar, vispren i snalažljiv. Počinio više podviga i korisnih poduhvata. Pored ostalih prilikom jednog uspešnog juriša na planinski položaj Kajmakčalan 1916. godine, kao narednik u XVII pešadijskom puku Drinske divizije, dobio je Srebrni vojnički orden Karađorđeve zvezde sa mačevima. O tome je izdat ukaz FAO 31. 585 od 24. januara 1918. godine. Pored pomenutog ordena imao je Albansku spomenicu, srebrnu i zlatnu medalju za hrabrost.

Po završetku rata nastavio je da radi u Žandarmeriji. Napredovao je do čina žandarmerijskog poručnika. Živeo je u Beogradu u ul. Novopazarska br. 24.

Bio je oženjen Ljubicom.