Ličnosti

Trifunović M. Jevđenije

Trifunović M. Jevđenije, zemljoradnik i kaplar (Rečica, Požega, 15. VI. 1889 - Varda, Kosjerić, 1944).
Trajković J. Milorad

Trajković J. Milorad

Trajković J. Milorad, trgovac i redov (Obrenovac, 1889 - Obrenovac 1973).