Radojčić Milorad

718
Radojčić Milorad
Radojčić Milorad

 

 

Ime: Milorad
Očevo ime:
Prezime: Radojčić
Mesto: Popučke
Opština: Valjevo
Godina rođenja: 1948
Godina smrti:

 

Milorad Radojčić, rođen je 10. marta 1948. godine u Popučkama kod Valjeva. Po zanimanju je diplomirani specijalni pedagog. Završio i Školu rezervnih oficira OMJ JNA i ima čin potpukovnika u rezervi. Radio je kao predsednik Opštinske konferencije Saveza omladine Valjevo (1968-71), upravnik Doma omladine (1971-74), inspektor RSUP SR Srbije (1974-83), direktor Novinske i radio ustanove „Napred“ u Valjevu (1983-86), sekretar Opštinskog veća Saveza sindikata Valjevo (1986-89), regionalni sekretar za narodnu odbranu Podrinjsko-kolubarske međuopštinske zajednice u Valjevu (1989-91), potom u Ministarstvu odbrane Srbije (kao savetnik ministra i šef kabineta ministra), a profesionalnu karijeru završio kao savetnik i načelnik odeljenja u Saveznom ministarstvu odbrane u Beogradu (1991-2006).

Od mladosti aktivno je učestvovao u društvenom životu. Bio je učesnik više radnih i drugih akcija, višestruki dobrovoljni davalac krvi. Obavljao je više odgovornih funkcija u društveno-političkim organizacijama; bio osnivač i funkcioner više društava i udruženja građana; pokretač i organizator raznih akcija i manifestacija. Neposredno inicirao pokretanje i izdavanje četiri lista i časopisa. Još kao učenik počeo je da objavljuje svoje radove. Sarađivao je u preko 30 listova i elektronskih medija; 20 istorijskih časopisa i sličnih publikacija. Objavio je preko tri hiljade raznovrsnih priloga po listovima, časopisima, knjigama, zbornicima, leksikonima, kalendarima i programima radio stanica.

Pune četiri decenije intenzivno istražuje zavičajnu prošlost. Učestvovao je u radu sedam naučnih skupova. Citiran je u više desetina knjiga i drugih radova. Objavio knjige: Stevan Marković Singer (Valjevo, 1985), Na putu humanosti (Valjevo, 1996), Đura Kozarac prvi valjevski profesor (Valjevo, 2004), Vojvoda Mišić i njegovi Kolubarci u ratovima 1912-1918 (Beograd, 2006. i 2014); Zavičaj vojvode Mišića – Mionička opština (Beograd, 2008), Uvek u službi građana – Spomenica o deset godina rada Udruženja penzionera unutrašnjih poslova Valjevo (Valjevo, 2012), Donja Bukovica, selo kod Valjeva (Beograd, 2013) i Valjevo koje nestaje (Valjevo, 2014). Kao koautor objavio je knjige: Tragom izdaje (Valjevo, 1987), Spomenica palim borcima i žrtvama fašističkog terora opštine Valjevo 1941-1945 (Valjevo, 1995), Osnovna škola „Milan Munjas“ Ub 1820-2010 (Ub, 2010) i Fotomonografiju Mionice (Beograd, 2011).

Svoja saznanja objavljivao je u još dvadesetak knjiga u čiju pripremu je bio uključen veći broj autora. Posebno se bavi izučavanjem i pisanjem biografija. Samo u Biografskom leksikonu Valjevskog kraja do sada sam objavio preko 350 biografija, a sarađuje i u Srpskom biografskom rečniku, koji izdaje Matica srpska iz Novog Sada. Dobio je više nagrada, odlikovanja i drugih javnih priznanja, među kojima su: Orden rada sa srebrnim vencem, Orden za zasluge u oblasti odbrane i bezbednosti II stepena, Medalja zasluga za narod, Srebrna plaketa odbrane Republike Srbije, Srebrna plaketa opštine Valjevo i mnoga druga.