Autori

“Za svako oko, verovatno, obrisi velike civilizacije daju drugačiju sliku” Jakob Burkhart

Engdal Vilijem

Engdal Vilijem

Diplomirao je političke nauke na univerzitetu Prinston, a komparativnu ekonomiju magistrirao u Stokholmu. Radio je kao slobodan novinar u Njujorku i u Evropi.
Radojčić Milorad

Radojčić Milorad

Pune četiri decenije intenzivno istražuje zavičajnu prošlost.
Despotović Milijan

Despotović Milijan

Urednik je književnih novina „Svitak“ i prvog haiku časopisa na srpskom jeziku „Paun.“ Piše poeziju, prozu, aforizme, književnu i likovnu kritiku.
Đenić Milisav

Đenić Milisav

Radio je kao profesor istorije u osnovnoj i srednjoj školi u Čajetini do 1988. godine. Bavi se proučavanjem zlatiborske istorije.

Ratković Borislav

Ime: Borislav Očevo ime: Prezime: Ratković Mesto: Opština: Godina rođenja: Godina smrti:

Đurišić Mitar

Ime: Mitar Očevo ime: Prezime: Đurišić Mesto: Opština: Godina rođenja: Godina smrti:

Šantić Milan

Ime: Milan Očevo ime: Prezime: Šantić Mesto: Opština: Godina rođenja: Godina smrti:

Đorđević Milija

Ime: Milija Očevo ime: Prezime: Đorđević Mesto: Opština: Godina rođenja: Godina smrti:

Paunić Dragutin

Ime: Dragutin Očevo ime: Prezime: Paunić Mesto: Opština: Godina rođenja: Godina smrti:

Skoko Savo

U na­uč­no­i­stra­ži­vačkom ra­du ba­vio se, pr­ven­stve­no, rat­nom i na­ci­o­nal­nom isto­ri­jom Sr­bi­je XIX i po­čet­kom XX ve­ka, po­seb­no Bal­kan­skim ra­to­vi­ma, Pr­vim i Dru­gim svet­skim ra­tom, te ge­no­ci­dom nad her­ce­go­vač­kim Sr­bi­ma, za­tim ra­zno­vr­snom pro­ble­ma­ti­kom Pr­vog srp­skog ustan­ka, isto­ri­jom rod­ne Her­ce­go­vi­ne.